យោងតាមការឆ្លើយបំភ្លឺ និង លិខិតឆ្លើយបំភ្លឺព័ត៌មានរបស់លោក ឧកញ៉ា ឃី ថាយ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នេះ ដែលបានប្រាប់សារព័ត៌មាន (គេហទំព័រប្រម៉ាញ់ជាយដែន) ទទួលបាន ពីលោកបានបញ្ជាកអោយដឹងថា៖ ដីរបស់លោកមានកម្មសិទ្ធរួចហើយ រីឯការឈូសឆាយដីភ្នំសូរសារ មិនពាក់ព័ន្ធ ឬឃុបឃិតគ្នាជាប្រព័ន្ធឡើយ សូមបងប្អូនជនរួមជាតិកំុយល់ច្រឡំ លើរូបយើងខ្ញុំ ។

ដើម្បីលម្អិតព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់ សូមប្រិយមិត្តអានលិខិតបំភ្លឺរបស់លោក ឧកញ៉ា ឃី ថាយ ដូចនៅខាងក្រោម៖

You might like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *